Styret

Styret vedtatt Årsmøte 16.2.2023

Leder       :  Tor Helge Reber      M.91563130

Styremedl.: Per Atle Lauve         M.41519413

Styremedl.: Eric Bringsverd        M.90140884
Styremedl.: Elin Sundsdal           M.90209080 
Styremedl.: Svein O. Skotkjerra M.91815818
Styremedl.: Tore Tveit                 M.97797810


Varamedl.:     Karl E. H. Andersen M.


Kasserer:    Morten Wegner       M.47464570
Sekretær:    Morten Wegner 


Styrereferater 2023

18.04.23

15.08.23

14.11.23