Styret

Interimstyret vedtatt 22.10.21

Styreleder: Hans Egil Hansen   M.90247958

Nestleder:  Tor Helge Reber      M.91563130
Styremedl.: Per Atle Lauve        M.41519413
Styremedl.: Eric Bringsverd       M.90140884
Styremedl.: Elin Sundsdal          M.90209080 
Styremedl.: Svein O. Skotkjerra M.91815818
Styremedl.: Kim T. Sagemyr      M.40099156

Kasserer:    Morten Wegner       M.47464570
Sekretær:    Morten Wegner