Styret

Styret vedtatt Årsmøte 16.2.2023

Styreleder: Hans Egil Hansen   M.90247958

Nestleder:  Tor Helge Reber      M.91563130
Styremedl.: Per Atle Lauve        M.41519413
Styremedl.: Eric Bringsverd       M.90140884
Styremedl.: Elin Sundsdal          M.90209080 
Styremedl.: Svein O. Skotkjerra M.91815818
Styremedl.: Karl E. H. Andersen M.


Kasserer:    Morten Wegner       M.47464570
Sekretær:    Morten Wegner