Meite

Konkurranser meite

NESTE LOKALE MEITEKONKURRANSE

Konkurranser 2023:
- 27.Mai Molandsvann
- 10.juni Selsåsvann (NORGESMESTERSKAP)
- 25.juni Ribbervann

- 12. August Vallekilen (FYLKESMESTERSKAP)

- 26.august Molandsvann

Konkurranser 2022:
- 26.juni Molandsvann
- 11.juni Sørsvann

- 6. August Molandsvann(FM)

- 21.august Ribbervann

Double-click here to add your own text.