Kultivering

Litt om kultiveringVi ønsker å kultivere og bidra til bedre oppvekstvilkår for fisken på Sørlandet.
I 2022 som er vårt første driftsår som forening, vil vi derfor satse på 2-3 tiltak som skal gjennomføres. Dette vil vi gjøre i samarbeid med bla Arendal JFF og statsforvalteren.

Mulige tiltak for 2022 kan være:
- Biebekken (ta ut gjedde og forbedre gyteforhold for sjøørret).
- Registrere sjøørretbekker i Tvedestrand (kartet til statsforvalteren).  


Er du en som kunne tenke deg å være med i dette arbeidet - ta kontakt!