Isfiske

Konkurranser isfiske

NESTE LOKALE ISFISKEKONKURRANSE

22.01.2022  Isfiske
Øynavatn (Øynaheia). 
Kontaktperson: Hans Egil Hansen (90247958 - hansenhansegil@gmail.com).
Oppmøte 0900. Utgang 0930. Fiske 1000-1400. Gangtid 30 minutter.
Kun abbor.
Påmelding: Barn gratis, Junior: 100,, seniorklasser: 150.
Betaling kun med VIPPS (vippsnr 47464570). Forhåndsbetaling f.o.m. 7 dager før stevne, t.o.m. klokken 2200 dagen før stevne.

4 klasser: Herre, dame, junior og barn. Parkering og oppmøte ved parkeringen til skiløypene på Øynaheia. Parkering koster 30,- NOK.

23.01.2022  Isfiske:
Åpent stevne Ljøstadvann (Vegårshei)

Kontaktperson: Hans Egil Hansen (90247958 - hansenhansegil@gmail.com).
Oppmøte 0900. Utgang 0930. Fiske 1000-1400. Gangtid 30 minutter.
Kun abbor.
Påmelding: Barn gratis, Junior: 100,, seniorklasser: 150. Betaling kun med VIPPS (vippsnr 47464570). Forhåndsbetaling f.o.m. 7 dager før stevne, t.o.m. klokken 2200 dagen før stevne.
4 klasser: Herre, dame, junior og barn. Parkering og oppmøte ved nordenden av vannet (blir skiltet).

05.02.2022  Isfiske:
Åpent stevne Vallekilen (Åmli)

Kontaktperson: Hans Egil Hansen (90247958 - hansenhansegil@gmail.com).
Oppmøte 0900. Utgang 0930. Fiske 1000-1400. Gangtid 30 minutter.
Kun abbor. Ørret teller for barn og junior.
Påmelding: Barn gratis, Junior: 100,, seniorklasser: 150. Kun forhåndspåmelding på VIPPS 727995.
4 klasser: Herre, dame, junior og barn. Parkering og oppmøte ved Pan hotell. Vi satser på bålpanne og telt nede ved vannet.

06.02.2022  Isfiske:
Åpent stevne Molandsvann.

Kontaktperson: Hans Egil Hansen (90247958 - hansenhansegil@gmail.com).
Oppmøte 0900. Utgang 0930. Fiske 1000-1400. Gangtid 30 minutter.
Kun abbor.
Påmelding: Barn gratis, Junior: 100,, seniorklasser: 150. Kun forhåndspåmelding på VIPPS 729337. 4 klasser: Herre, dame, junior og barn. Parkering og oppmøte ved Austre Moland kirke. Vi satser på bålpanne og telt på vannet :) 

27.02.2022  Isfiske:
Fylkesmesterskap på Jorstadvann.

Kontaktperson: Hans Egil Hansen (90247958 - hansenhansegil@gmail.com).
Oppmøte 0900. Utgang 0930. Fiske 1000-1400. Gangtid 30 minutter.
Kun abbor.
Påmelding: Barn gratis, Junior: 100,, seniorklasser: 150. Betaling kun med VIPPS (vippsnr 47464570). Forhåndsbetaling f.o.m. 7 dager før stevne, t.o.m. klokken 2200 dagen før stevne.
4 klasser: Herre, dame, junior og barn.  Parkering og oppmøte blir skiltet ved vannet.