Isfiske

Konkurranser isfiske

NESTE LOKALE ISFISKEKONKURRANSE

Terminliste 2025

Sørlandscupen 2025 + øvrige isfiskestevner kommer i november 2024

Terminliste 2024

14.01.2024  SØRLANDSCUP (Nr. 1 av 5)

Åpent stevne: Eksjø (Vegårshei)
Kontaktperson: Tor Helge Reber tlf.91563130.
Oppmøte 0900. Utgang 0930. Fiske 1000-1400. Gangtid 30 minutter.
Kun abbor.
Påmelding: Seniorklasser: 150 kr. Juinor & barn 1 kr.
Betaling kun på VIPPS 726338

5 klasser: Herre, dame, junior gutt og junior jente(12-19 år), barn. Premie alle barn!
Parkering ved vannet - følg skilting fra veien. 

03.02.2024  SØRLANDSCUP (Nr. 2 av 5)

Åpent stevne: Jorstadvann
Kontaktperson: Elin P. Sundsdal (90209080).
Oppmøte 0900. Utgang 0930. Fiske 1000-1400. Gangtid 30 minutter.
Kun abbor.
Påmelding: Seniorklasser: 150 kr. Juinor & barn 1 kr.
Betaling kun med VIPPS 725949.
5 klasser: Herre, dame, junior gutt og junior jente(12-19 år), barn. Premie alle barn!
Parkering ved vannet , Molandsveien 1425

10.02.2024  SØRLANDSCUP (Nr. 3 av 5)

Åpent stevne: Rosef (Froland)
Kontaktperson: Tor Helge Reber tlf.91563130.
Oppmøte 0900. Utgang 0930. Fiske 1000-1400. Gangtid 30 minutter.

Kun abbor.
Påmelding: Seniorklasser: 150 kr. Juinor & barn 1 kr.
Betaling kun med VIPPS 729337.
5 klasser: Herre, dame, junior gutt og junior jente(12-19 år), barn. Premie alle barn!
Parkering ved vannet - følg skilting fra veien.

11.02.2024  SØRLANDSCUP & NORGES ISFISKECUP 2024

Åpent stevne: Ljøsstadvann (Vegårshei)
Kontaktperson: Tor Helge Reber tlf.91563130.
Oppmøte 0900. Utgang 0930. Fiske 1000-1400. Gangtid 30 minutter.
Kun abbor.
Påmelding: Seniorklasser: 150 kr. Juinor & barn 1 kr.
Betaling kun med VIPPS 727995
Denne konkurransen inngår i Norges isfiskecup 2024. 
NJFF klasseinndeling. I Sørlandscupen gjelder disse fem klassene: Herre, dame, junior gutt og junior jente(12-19 år), barn. Premie alle barn!
Parkering ved vannet - følg skilting fra veien.

25.02.2024  REGIONSMESTERSKAP & SØRLANDSCUP

Regionsmesterskap & Sørlandscup: Molandsvann
Kontaktperson: Tor Helge Reber tlf.91563130.
Oppmøte 0900. Utgang 0930. Fiske 1000-1400. Gangtid 30 minutter.
Kun abbor.
RM gratis både indviduelt og lag.
Påmelding Sørlandscupen: Seniorklasser: 150 kr. Juinor & barn 1 kr.
Betaling kun med VIPPS 725949
5 klasser: Herre, dame, junior gutt og junior jente (12-19 år) og barn.
Premie alle barn!
Parkering og oppmøte hos Reidar Lauvland, Haugenesveien 94


PS: konkurransen kun åpen for medlemmer av NJFF-klubb i Agder og fiskere bosatt i Agder!

Terminliste 2023

21.01.2023  SØRLANDSCUP

Åpent stevne: Solheimvannet. 
Kontaktperson: Hans Egil Hansen (90247958 - hansenhansegil@gmail.com).
Oppmøte 0900. Utgang 0930. Fiske 1000-1400. Gangtid 30 minutter.
Kun abbor.
Påmelding: Barn og junior gratis, seniorklasser: 150 kr.
Betaling kun med VIPPS 725949.

4 klasser: Herre, dame, junior (12-19 år) og barn. Premie alle barn!
Parkering ved vannet - følg skilting fra veien.

28.01.2023  SØRLANDSCUP

Åpent stevne: Lille Molandsvan

Kontaktperson: Hans Egil Hansen (90247958 - hansenhansegil@gmail.com).
Oppmøte 08.00 - 08.30.
Utgang 0915 fra Heimtun.
Fiske 1000-1400.
Gangtid 30 minutter.

Kun abbor. Betaling kun med VIPPS 729337.
Påmelding: Barn og junior gratis, seniorer 150 kr.
4 klasser: Herre, dame, junior og barn.
Parkering og oppmøte ved Heimtun. Selvbetjent kiosk og toaletter her!

29.01.2023 NORGESCUP

Åpent stevne: Molandsvann 

Kontaktperson: Hans Egil Hansen (90247958 - hansenhansegil@gmail.com).
Oppmøte 08.00 - 08.30. Forhåndspåmelding ønskelig, men muligheter på konkurransedagen mellom kl.08.00 - 08.30
Alle MÅ være klar til å gå på isen kl.09.00. Utgang 09.05 fra Heimtun.
Sekkekontroll og info på isen kl.09.25.
Fiske 1000-1400.
Gangtid 30 minutter.

Kun abbor. Betaling kun med VIPPS 725949.
Påmelding: Klasseinndeling etter NJFFs reglement for Norgescup. Premie alle barn.

Parkering og oppmøte ved Heimtun. Selvbetjent kiosk, Thomasfiske har salgsbod og det er også toaletter her.

11.02.2023  SØRLANDSCUP


Åpent stevne: Selåsvann (Vegårshei)

Kontaktperson: Hans Egil Hansen (90247958 - hansenhansegil@gmail.com).
Oppmøte 0900. Utgang 0930. Fiske 1000-1400. Gangtid 30 minutter.
Påmelding: Barn og junior gratis, seniorklasser: 150 kr.
Betaling kun med VIPPS 729337.

4 klasser: Herre, dame, junior (12-19 år) og barn. Premie alle barn!
Parkering ved togstasjonen. All ferdsel langs jernbanen er forbudt og vil medføre disk.

12.02.2023 SØRLANDSCUP


Åpent stevne: Skjærse

Kontaktperson: Hans Egil Hansen (90247958 - hansenhansegil@gmail.com).
Oppmøte 0900. Utgang 0930. Fiske 1000-1400. Gangtid 30 minutter.
Påmelding: Barn og junior gratis, seniorklasser: 150 kr.
Betaling kun med VIPPS 725949.

4 klasser: Herre, dame, junior (12-19 år) og barn. Premie alle barn!
Parkering ved togstasjonen Hynnekleiv.

25.02.2023 SØRLANDSCUP


Regionsmesterskap Agder - Vallekilen (Åmli)

Kontaktperson: Hans Egil Hansen (90247958 - hansenhansegil@gmail.com).
Oppmøte senest 08.45. Infor kl.09.20. Utgang 0930. Fiske 1000-1400. Gangtid 30 minutter.
Gratis påmelding (kun 1 kr i VIPPS). Kun åpent for medlemmer i NJFF klubb i Agder eller de som for øvrig bor i Agder.
Betaling kun med VIPPS 729337.

4 klasser: Herre, dame, Junior jente (0-19 år) og junior gutt (0-19 år). Premie alle barn!
Parkering  og oppmøte ved Pan Garden hotell Åmli. 

Terminliste 2022

22.01.2022  Isfiske
Øynavatn (Øynaheia). 
Kontaktperson: Hans Egil Hansen (90247958 - hansenhansegil@gmail.com).
Oppmøte 0900. Utgang 0930. Fiske 1000-1400. Gangtid 30 minutter.
Kun abbor.
Påmelding: Barn gratis, Junior: 100,, seniorklasser: 150.
Betaling kun med VIPPS (vippsnr 47464570). Forhåndsbetaling f.o.m. 7 dager før stevne, t.o.m. klokken 2200 dagen før stevne.

4 klasser: Herre, dame, junior og barn. Parkering og oppmøte ved parkeringen til skiløypene på Øynaheia. Parkering koster 30,- NOK.

23.01.2022  Isfiske:
Åpent stevne Ljøstadvann (Vegårshei)

Kontaktperson: Hans Egil Hansen (90247958 - hansenhansegil@gmail.com).
Oppmøte 0900. Utgang 0930. Fiske 1000-1400. Gangtid 30 minutter.
Kun abbor.
Påmelding: Barn gratis, Junior: 100,, seniorklasser: 150. Betaling kun med VIPPS (vippsnr 47464570). Forhåndsbetaling f.o.m. 7 dager før stevne, t.o.m. klokken 2200 dagen før stevne.
4 klasser: Herre, dame, junior og barn. Parkering og oppmøte ved nordenden av vannet (blir skiltet).

05.02.2022  Isfiske:
Åpent stevne Vallekilen (Åmli)

Kontaktperson: Hans Egil Hansen (90247958 - hansenhansegil@gmail.com).
Oppmøte 0900. Utgang 0930. Fiske 1000-1400. Gangtid 30 minutter.
Kun abbor. Ørret teller for barn og junior.
Påmelding: Barn gratis, Junior: 100,, seniorklasser: 150. Kun forhåndspåmelding på VIPPS 727995.
4 klasser: Herre, dame, junior og barn. Parkering og oppmøte ved Pan hotell. Vi satser på bålpanne og telt nede ved vannet.

06.02.2022  Isfiske:
Åpent stevne Molandsvann.

Kontaktperson: Hans Egil Hansen (90247958 - hansenhansegil@gmail.com).
Oppmøte 0900. Utgang 0930. Fiske 1000-1400. Gangtid 30 minutter.
Kun abbor.
Påmelding: Barn gratis, Junior: 100,, seniorklasser: 150. Kun forhåndspåmelding på VIPPS 729337. 4 klasser: Herre, dame, junior og barn. Parkering og oppmøte ved Austre Moland kirke. Vi satser på bålpanne og telt på vannet :) 

27.02.2022  Isfiske:
Fylkesmesterskap på Jorstadvann.

Kontaktperson: Hans Egil Hansen (90247958 - hansenhansegil@gmail.com).
Oppmøte 0900. Utgang 0930. Fiske 1000-1400. Gangtid 30 minutter.
Kun abbor.
Påmelding: Barn gratis, Junior: 100,, seniorklasser: 150. Betaling kun med VIPPS (vippsnr 47464570). Forhåndsbetaling f.o.m. 7 dager før stevne, t.o.m. klokken 2200 dagen før stevne.
4 klasser: Herre, dame, junior og barn.  Parkering og oppmøte blir skiltet ved vannet.