Havabborfestival 2023

Havabbor- og sjøørretfestival

Velkommen til Tromøya, en av av sørnorges beste havabborplasser 15. - 17.september!

Agder Sportsfiskere arrangerer denne festivalen sammen med Jakt&Friluft. 

Program:
Fredag kl.19.00: Buffet og uformell fiskeprat på Hove catering i Hoveleiren.
Påmeldingsfrist 3.september på VIPPS (mer info)
Lørdag kl.11.00: Påmelding, utdeling av målebånd og leverandørdemoer. Daniel Bergmann fra Vision flyfishing Sverige komm demo på stenger. vil være tilstede og det vil være mulighet å teste fluestenger bl.a.
Lørdag kl.14.00 - søndag kl.14.00 blir det fisking.
Søndag kl.14.00: Premieutdeling i Hove Leir

Vi har leid et område ved Hove Leir der vi vil ha griller, telt og benker gjennom helgen til alle deltagerne. 

Til buffeten fredag kveld er det bindende påmelding innen 3.september. Det koster 300 kr per person. Påmelding skjer ved betaling i VIPPS, og sende en sms til Morten Wegner på tlf 47464570.

Påmelding til fiskefestivalen er:
150 kr per person for medlemmer av Agder Sportsfiskere
250 kr per person for ikke-medlemmer:

Buffet + deltagelse koster 450 kr uansett medlemskap ;) 

All påmelding skjer på VIPPS: 726338!

Dette er en catch & releasekonkurranse hvor det er lengde på fiskene som teller. Vi kommer til å premiere følgende:
a) lengste havabbor
b) lengste sjøørret
c) Mix. Lengste totalsum: to havabbor + en sjøørret, eller motsatt. To havabbor trumfer to sjøørreter).

d) første sjøørret (over 35 cm)
e) første havabbor

Premiebordet ser du på bildet:

Fiske kun tillatt innenfor kommunene Grimstad, Arendal og Tvedestrand!

Alle som deltar vil få utdelt et målebånd med et merke på som skal brukes til å ta bilde med når man får fisk. 

Det kan fiskes fra båt, fra land, med sluk og med flue. 
I båt er er det kun lov til å fiske med 2 stenger samtidig uavhengig av hvor mange man er i båten. 
Minstemålet for sjøørreten er 35 cm.