Konkurransregler gjedde

Konkurranseregler

Regler for gjedde/abbor konkurranse på Longum Lørdag 03.06.2023:

Vi blir mange båter på et lite vann, så fartsgrensen setter vi til MAX 5 KNOP! Eventulle overskridelse av satt fartsgrense vil føre til UMIDDELBAR utkastelse fra konkurransen, og man får ikke fiske mer. Her må vi samarbeide, og en eventuell rapportering om for høy
hastighet, kan kun bevises med film fra mobilkamera/lignende, ser man en båt i "halvplan" eller mer, så VET man at dette er LANGT over 5 knop, og det vil bli opp til dommerpanelet på 3 pers å avgjøre om et
eventuelt team må diskes. fartsgrensen må vi bare følge for alles beste!

Hvilke fisketekninkker er lov under konkurransen:

- Det er kun lov med 2 fiskestenger i bruk pr. båt, uansett teknikk.
Blir det beviselig brukt flere en 2 stenger samtidig blir det eventulle laget disket fra konkrransen, dette må bevises med bilde/film til dommerpanelet.
- Dorging med 2 stenger rett bak båten er OK, sideparavaner er forbudt.
- fluefiske
- Spinnfiske/vanlig kasting
- Meiting/agne med sørv/abbor osv er forbudt i denne konkurransen!
- Alle former av ekkolodd er tillatt under konkurransen.

VI BER ALLE VISE HENSYN TIL HVERANDRE, VED Å IKKE LIGGE NÆRMERE ANDRE BÅTER EN 30 METER UNDER FISKINGEN, HELLER IKKE KJØRE NÆRMERE EN 30 METER TIL NOEN SOM STÅR Å FISKER, DER DET ER MULIG, OM IKKE DET ER MULIG SÅ SKAL DET KJØRES PÅ TOMGANG.

Måling og håndtering fisk:

- Alle båter får utdelt 1stk målebånd, bred type for målig av både gjedde og abbor.
- Alle båter får utdelt en nr. lapp/tagg som vises tydelig på bilde sammen med fisken, er ikke tag med, gjelder IKKE fisken.
- fisk kan KUN måles på utdelt målebånd, annet målebånd vil ikke bli en gyldig innmelding
- ALLE tall på målematten MÅ være tydelig synlige, samt nrlapp/tagg med team nr. MÅ være synlig på bilde for at innmelding skal være godkjent (team nr trekkes tilfeldig før konk). dette er for å fjerne muligheten for juks.

- fisken skal være så kort tid som mulig ute av vannet, for å øke sjansen for at den overlever

Innmelding av fisk:

- Innmelding skjer via MMS til et TLF nr dere får utdelt på
konkkuransedagen.
- Ved måling/bilde skal snuten på fisken ligge tydelig inntil endeplata på målebåndet, om ikke dette vises tydelig på bilde, kan dommerpanelet trekke lengde/cm på fisken etter det dommerpanelet mener er riktig, her er ingen rom for diskusjon. 
- Ved innmelding av fisk meldingen innholde følgende:
*Bilde av fisken/synlige måletall/synlig team nr.lapp, med vedlagt tekst
*Tekst skal KUN inneholde TEAM NAVN, TEAM NR. komplett navn på
deltakeren som fanget fisken, og LENGDEN på fisken i centimeter.
- Det blir opp til dommerpanel bestående av 3 pers å vurdere om innemdlign er gyldig eller ikke.

Utstyr vi
KREVER at ALLE båter må ha med seg under konkurransen:

- En EKSTRA lang nebbtang, for avkroking av fisk, dette har de billig
på biltema f.eks. En leatherman er i mange tilfeller alt for kort for avkroking, om kroken sitter godt nedi gapet.
- Kraftig avbiter tang, om noen får er krok i fingeren, eller om en
gjedde har satt fast kroken langt nedi gapet, i jakka di eller i evt. hov (igjen, letherman/lignende legger man hjemme, da det blir alt for veik)
- Et egnet underlag å legge fisken på oppi båten under avkrokning, om dette blir nødvendig, dette kan være en søppelsekk, IKEA pose, liggeunderlag eller lignende, det som er viktig er at underlaget man legger fisken på er rent for sand/stein/kvist, i tillegg MÅ det være bløtt
underlagt (ha litt vann på posen/liggeunderlaget FØR man legger fisken på) alt dette for å skåne fisken mest mulig, da vi har en C&R/ fang og slipp konkurranse.

Utstyr vi ANBEFALER at alle båter har med seg under konkurransen:

- Kuttsikkre hansker/monteringshansker/andre egnede tynne hansker for enkel håndtering av gjedde, samt godt grep på gjedda og for å unngå små sår på fingre om man skulle være uheldig å holde gjedda litt
feil, eller om den spreller når man holder den "gjeldegrepet"
- Vi anbefaler at de som er usikkre på håndtering av gjedde, søker
på YouTube etter
"how to handle northern pike"

- Stor solid håv, med gumminett (ofte er det mye lettere å IKKE bruke hov på fisken, da den ruller seg mye, og har fort for å sette seg fast med både kroker og tenner i nettet (her kommer en kraftig avbiter tang til
nytte, da man endet kan kappe litt i håven, eller klyppe en krok, så det går greit å få løst gjen, men dette med håv får være opp til hver enkelt)